FOLKEBARNA - Trinn trinn pepparkorn

Film: Bente Midtsveen

Trinn trinn pepparkorn, 
Katta blåser i sølverhorn, 
Bjønn brasar på bromma, 
Reven slår på tromma, 
Ekorn og haran på harpa slår, 
Fire muser i dansen trår, 
Så heile jorda dun’rer,
Så heile jorda dun’rer.

Fra boka «Anna Monrads fortellinger» ved Astrid Ruud Skedsmo m.fl. Skrevet på dialekt fra Romerike. (Museene i Akershus 2017)

Bevegelser og sang er ved Guro Gjerstadberget og Marit Vestr