FOLKEBARNA - Alle mann hadde fota

Film: Bente Midtsveen

Alle mann hadde fota
Min mann hadde inga
Tok eg meg bjørkerota
Og laga min mann fota
Min mann, danse kan,
Og rotefota det hadde han
Lik såvæl som ein anna mann 
Min mann hadde fota
 
Alle mann hadde arma
Min mann hadde inga
Tok eg meg eit par tarma
Og laga min mann arma
Min mann, danse kan,
Og tarmearma det hadde han
Lik såvæl som ein anna mann
Min mann hadde arma

Alle mann hadde aua
Min mann hadde inga
Tok eg meg eit par saua
Og laga min mann aua
Min mann, danse kan,
Og saueaua det hadde han
Lik såvæl som ein anna mann
Min mann hadde aua 

(Guro Gjerstadberget sin versjon av ellers kjent sang) 

Lag gjerne flere vers med innspill fra barna som må komme på ting som rimer: feks hår og lår, lompe-rompe, nese – pc (hva som helst som rimer), eventuelt nødrim: mage – kake, øre – søle osv