FOLKEBARNA - Det var reven og rotta

Film: Bente Midtsveen

Det var reven og rotta og grisen,
som gikk seg en tur over isen.
Så kom det fram,
en gammel mann,
med stav i hand,
og jaga dei på land.
Det var reven og rotta og grisen.