FOLKEBARNA - Hvor lenge skal vi sitte i røyken

Film: Bente Midtsveen

Regle med spørsmål og svar.


Barna: Hvor lenge skal vi sitte i røyken?
- Til jeg blir mett
Barna: Hvor lenge er det?
- Til klokka blir ett
Alle: en (teller en finger)

Barna: Hvor lenge skal vi sitte i røyken?
- Til jeg må på do
Barna: Hvor lenge er det?
- Til klokka blir to
Alle: to (teller to fingrer)

Barna: Hvor lenge skal vi sitte i røyken?
- Til jeg må le
Barna: Hvor lenge er det?
- Til klokka blir tre
Alle: tre (teller tre fingre)

Barna: Hvor lenge skal vi sitte i røyken?
- Til jeg må spille på lire Barna:
Hvor lenge er det?
- Til klokka blir fire
Alle: fire (teller fire fingrer)

Barna: Hvor lenge skal vi sitte i røyken?
- Til jeg blir slem
Barna: Hvor lenge er det?
- Til klokka blir fem
Alle: fem (teller fem finger)

Barna: Hvor lenge skal vi sitte i røyken?
- Til jeg blir en heks
Barna: Hvor lenge er det?
- Til klokka blir seks
Alle: seks (teller seks fingrer)

Barna: Hvor lenge skal vi sitte i røyken?
- Til jeg blir en tjuv
Barna: Hvor lenge er det?
- Til klokka blir sju
Alle: sju (teller sju fingre)

Barna: Hvor lenge skal vi sitte i røyken?
- Til jeg må på potte
Barna: Hvor lenge er det?
- Til klokka blir åtte
Alle: åtte (teller åtte fingrer)

Barna: Hvor lenge skal vi sitte i røyken?
- Så lenge jeg får bli
Barna: Hvor lenge er det?
- Til klokka blir ni
Alle: ni (teller ni fingre)

Barna: Hvor lenge skal vi sitte i røyken?
- Til jeg blir ni
Barna: Hvor lenge er det?
- Til klokka blir ti
Alle: ti (viser ti fingrer)

Barna: Hvor lenge skal vi sitte i røyken?
- Til jeg blir et troll
Barna: Hvor lenge er det?
- Til klokka blir tolv
Alle: tolv (teller tolv fingrer)


Opprinnelig ei humpe-dumperegle fra Oslo som vi har hentet fra boka "Virre virre vapp- sanger, sangleker, rim og regler", samlet og gitt ut av Sylvi Kielland (Norsk musikkforlag 1986). Vi har tilpassa regla til barnehagegrupper.