FOLKEBARNA - Skråkk

Film: Bente Midtsveen

Eg gjekk meg ut på land og skulle tena
fekk eg meg ei høne oppå Lena: 
«Skråkk» sa mi høne. 

Så gjekk eg ut på land og skulle tena
fekk eg meg ein tupp oppa Lena: 
«Kykkeliky» sa min tupp.
«Skråkk» sa mi høne.

Så gjekk eg ut på land og skulle tena
fekk eg meg ei and oppå Lena:
«Snadridan» sa mi and.
«Kykkeliky» sa min tupp.
«Skråkk» sa mi høne.

Så gjekk eg ut på land og skulle tena
fekk eg meg ei and oppå Lena:
«Sakk-gakk-gakk» sa mi gås.
«Snadridan» sa mi and.
«Kykkeliky» sa min tupp.
«Skråkk» sa mi høne.

Så gjekk eg ut på land og skulle tena
fekk eg meg ei and oppå Lena:
«Nøff-nøff» sa min gris.
«Sakk-gakk-gakk» sa mi gås.
«Snadridan» sa mi and.
«Kykkeliky» sa min tupp.
«Skråkk» sa mi høne.

Så gjekk eg ut på land og skulle tena
fekk eg meg ei and oppå Lena:
«Bæ-bæ » sa min bukk.
«Nøff-nøff» sa min gris.
«Sakk-gakk-gakk» sa mi gås.
«Snadridan» sa mi and.
«Kykkeliky» sa min tupp.
«Skråkk» sa mi høne.

Så gjekk eg ut på land og skulle tena
fekk eg meg ei and oppå Lena:
«He-he» sa min hest.
«Mø-mø» sa mi ku.
«Bæ-bæ » sa min bukk.
«Nøff-nøff» sa min gris.
«Sakk-gakk-gakk» sa mi gås.
«Snadridan» sa mi and.
«Kykkeliky» sa min tupp.
«Skråkk» sa mi høne.

Så gjekk eg ut på land og skulle tena
fekk eg meg ei and oppå Lena:
«ABC» sa min prest. 
«He-he» sa min hest.
«Mø-mø» sa mi ku.
«Bæ-bæ » sa min bukk.
«Nøff-nøff» sa min gris.
«Sakk-gakk-gakk» sa mi gås.
«Snadridan» sa mi and.
«Kykkeliky» sa min tupp.
«Skråkk» sa mi høne.

Visa er henta fra heftet "Skråkk - dyresanger fra Østfold", gitt ut med Tone Holte som redaktør (Østfold Musikkråd 2012). Teksten er trolig gjort om fra Østfoldtialekt til nynorsk.