Dokumentasjon av Gammeldanssving

I 2016 - 2018 var jeg initiativtaker og prosjekleder for et dokumentasjonprosjekt av gammedanssving i Nord Trøndelag. Utover 1900-tallet kom mye amerikansk dansemusikk (swing, foxtrot m.m.) til Norge via spillefilmer, noter, plateutgivelser og radio. Den ble etter hvert også en del av repertoaret til lokale dansespellmenn i Trøndelag. Musikken fikk da naturlig nok et preg av disse spellemennenes spellestil fra gammeldansen. Målsetting med prosjektet var å dokumentere denne blandingsmusikken.»

Prosjektet var i tett samarbeid med Senteret for folkemusikk og folkedans i Trondheim, som bla. deltok med dokumentasjon av den tilhørende dansen.

I etterkant skrev jeg artikkelen "Gammeldansswing i Nord-Trøndelag - Presentasjon av og refleksjon rundt et dokumentasjonsprosjekt" som er publisert i Tidsskriftet "Musikk og tradisjon" vol. 33 2019. Artikkelen kan leses her.Reidar Aksnes orkester speller til dans på Paviljongen på Verdal. F.h. Andreas Haugan, Svein Berg, Reidar Aksnes, Tore Holmli og Johan Vestrum (ikke fast medlem). – Paviljongen Verdal nov 2016. Foto: Marit Vestrum