Polsdans fra Indre Namdal

Prosjektet er del 1 av et revitaliseringsarbeid av eldre polsdanstradisjon fra Indre Namdal. Polsdansen er av de eldste slåttetypene i Trøndelag, også i Namdalen. Indre Namdal ligger lengst nord i Trøndelag helt inn til nordväst Jämtland, og består av kommunene Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik. I løpet av prosjektet skal man få oversikt over polsdans i gamle notesamlinger og opptak i arkivene, analysere materialet med tanke på å få kunnskap om spellestil og slåttematerialet, for så å lære slåttene på fele. I dette arbeidet vil også erfaringer av overføring fra spellestil fra opptak til notemateriale være en viktig del av målsettingen.