Polsdans fra Indre Namdal

Prosjektet "Polsdans fra Indre Namdal er et revitaliseringsarbeid av eldre polsdanstradisjon fra Indre Namdal. Del 1 ble avsluttet høsten 2023. Polsdansen er av de eldste slåttetypene i Trøndelag, også i Namdalen. Indre Namdal ligger lengst nord i Trøndelag helt inn til Nord-Jämtland. I løpet av første prosjektperiode har jeg arbeidet med en oversikt over polsdanser i gamle notesamlinger og opptak fra folkemusikkarkiv med materiale fra dette området. Deretter har jeg analysert arkivmaterialet for å få oversikt over varianter av polsdansslåtter og kunnskap om spellestil, hvor jeg så har testet ut ulike spellestiler i opptakene på notermaterialet. Metodeutvikling har derfor vært en viktig del av prosjektet.