Beklager, registreringen ble avsluttet.

Prosjektet Folk i Inderøy ønsker å skape aktiviteter i Inderøy kommune som gir innbyggerne felles opplevelser. Opplevelsene skal skape bevissthet og kunnskap om lokal tradisjonsmusikk og - dans og kulturen som er og har vært knyttet til den. Gratis kurs i lokal tradisjonsmusikk og tradisjonsdans for alle, buskspæll og arkivdykk. Åpen dansefest med live dansemusikk i AKSET lørdag.


  • Dato: 11.04.2024 19:00 - 13.04.2024 22:00
  • Sted Inderøy, Norge (Kart)

Beskrivelse

Folk i Inderøy 10.-13. april

Gratis kurs i lokal tradisjonsmusikk og tradisjonsdans for alle, buskspæll og arkivdykk. Åpen dansefest med live dansemusikk i AKSET lørdag.


Program

Torsdag 11. april

Kl. 19:00-22:00

Buskspæll i langhuset på Øyna – for alle! Sosialt arrangement hvor alle kan spille sammen. Ta med dansesko eller instrument. Noter finner du i Dropbox-mappen til arrangementet (dropbox.com)

Sted: Øyna

Fredag 12. april

Kl. 13:00-15:00

Arkivdykk, musikk lokalhistorie på Inderøyheimen – for alle! Arkivfoformidler Marit Vestrum fra Norsk Senter for folkemusikk og folkedans presenterer film- og lydopptal med spellemenn, sangere og dansere fra Inderøy og omegn. 

Sted: Inderøyheimen

Lørdag 13. april

Kl. 18:00-21:00

Dansefest med livemusikk – rusfritt arrangement, for alle! Gratis møteplass på tvers av generasjoner, språk og bakgrunn, for felles dans og samspill. 

Sted: Kultursalen og kulturkafén, AKSET


Om Folk i Inderøy

Prosjektet Folk i Inderøy ønsker å skape aktiviteter i Inderøy kommune som gir innbyggerne felles opplevelser. Opplevelsene skal skape bevissthet og kunnskap om lokal tradisjonsmusikk og - dans og kulturen som er og har vært knyttet til den.

Målet er også å skape møteplasser på tvers av generasjoner, språk og bakgrunn til felles dans og samspill.

Prosjektet ønsker å ivareta og skape dagens og framtidas lokale immaterielle kulturarv i Inderøy.


Instruktører

Embla Olsen

Embla Olsen (25) er fra Leksvik og er nyutdannet folkedanser fra Sørøst-Norge campus Rauland, der hun fordypet seg i dansetradisjoner fra Trøndelag og særlig gamle Nord-Trøndelag. Hun jobber nå som folkedansinstruktør ved Stiftinga Hilmar Alexandersen. 

Pia Jordan

Pia Jordan (25) fra Tønsberg, har alltid elsket å danse. Hun ble først introdusert for gammeldans på Halligdal folkehøyskole og har senere vært instruktør for elevene på skolen. Pia danser på Gildevangen, og er stadig aktiv på dansefester i Trøndelag.

Marit Vestrum

Marit Vestrum vokste opp på Frol i Levanger, spiller fele og lærte folkemusikk og gammeldans fra Innherred av far sin Johan Vestrum. Hun har lang erfaring som felepedagog ved kulturskoler i Trøndelag og på Østlandet, og som kursinstruktør i slåttespell. Hun jobber nå med prosjektet Arkivformidling Trøndelag ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim.

Stor takk til Inderøygutan, Bjørn Arild Aksnes og Kari Øksnes som dansemusikere og Marion Totsaas som sanginstruktør


Samarbeidsparter

TrønderFOLK er et fordypningsprogram i folkemusikk og folkedans for elever i kulturskolen i regi av Kulturskolerådet og finansiert av Dextra. Dette er et samarbeid mellom kulturskolene Skaun (Eier), Melhus, Trondheim, Levanger, Inderøy, Verdal, Steinkjer og Snåsa, og Spelemannslaget Laust & fast, Verdal Juniorspelemannslag og Hilmarstiftelsen. Samlingene er lagt til Høstfest i Skaun, HilmarUng, Midtvinterdansen og Vårfest under Folk i Inderøy. Repertoaret og de sosiale gevinstene strekker seg allerede utenfor disse samlingene.

Norsk senter for folkemusikk og folkedans er et ledende kompetansesenter for folkemusikk og folkedans. Med sine prosjekter Dansespor og Arkivformidling Trøndelag har de samarbeidet tett med Inderøy kulturskole om Folk i Inderøy. Dansespor har som mål å skape økt kunnskap om lokale dansetradisjoner, og økt aktivitet i lokale dansemiljø. Arkivformidling Trøndelag arbeider for å styrke og bevare trønderske folkemusikk- og folkedanstradisjoner gjennom formidling av arkivmateriale.