Folkebarna - kulturarv for barnehager


FOLKEBARNA, et unikt aktivitetstilbud for barnehagegrupper med barn på 3-6 år i Oslo. Barna får både delta i og oppleve tradisjonell musikk, sang og dans fra Oslo og omegn. Opplegget har vært lagt til til Nordre Lindeberg gård eller Norsk Folkemuseum hvor barna i tillegg til å oppleve musikk og dans, også får møte ulike dyr og får høre historier om hvordan menneskene levde på en gård før i tida. Målet er å gi barna fine opplevelsesrike dager hvor de gjennom helhetlige estetiske opplevelser får kunnskap om norske og lokale folkemusikk- og folkedanstradisjoner. 

I tillegg til at Gjerstadberget og Vestrum er folkemusikere, er Gjerstadberget barnehagelærer, scenekunstner og førstelektor i drama med spesialisering innen scenekunst for barn, og Vestrum arkivformidler, etnomusikolog og musikkpedagog. De har de siste årene fordypet seg i formidling av lokal folkemusikk, folkedans og kulturarv til barnehagebarn i Akershus, Oslo og omegn.

Bak prosjektet står ulike folkemusikkorganisasjoner i Oslo samt undertegnede instruktører som har spesialisert seg på formidling av folkemusikk og scenekunst til barn i barnehagealder. Samarbeidsutvalget for folkedans og folkemusikk i Akershus (SAFFA) er i dag ansvarlig, med instruktørene som prosjektansvarlige. 

Tilbudet er gratis


Sanger, danser og melodier som blir lært ut finnes her.


Film fra Nordre Lindeberg gård høsten 2021 Foto og film: Thor Haukås