Folkebarna - kulturarv for barnehager


FOLKEBARNA, et unikt aktivitetstilbud på Nordre Lindeberg gård for barn mellom 3-6 år. Barna får både delta i og oppleve tradisjonell musikk, sang og dans fra Oslo og omegn. Musikk og dans knyttes sammen med aktiviteter på gården hvor barna får møte de ulike dyrene og høre historier om hvordan menneskene lever på Lindeberg i gamle dager. Målet er å gi barna fine opplevelsesrike dager hvor de gjennom helhetlige estetiske opplevelser får kunnskap om norske og lokale folkemusikk- og folkedanstradisjoner. 

I tillegg til at Gjerstadberget og Vestrum er folkemusikere, er Gjerstadberget barnehagelærer, scenekunstner og førstelektor i drama med spesialisering innen scenekunst for barn, og Vestrum arkivformidler, etnomusikolog og musikkpedagog. De har de siste årene fordypet seg i formidling av lokal folkemusikk, folkedans og kulturarv til barnehagebarn i Akershus, Oslo og omegn.

Bak prosjektet står ulike folkemusikkorganisasjoner i Oslo samt undertegnede instruktører som har spesialisert seg på formidling av folkemusikk og scenekunst til barn i barnehagealder. Samarbeidsutvalget for folkedans og folkemusikk i Akershus er i dag ansvarlig for prosjektet, med instruktørene som prosjektansvarlige. 

Tilbudet er gratis. Booking for våren 2023 åpner snart.


Film og foto: Thor Hauknes