15 Apr
15Apr


I min stilling som arkivformidler ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans, samarbeidet jeg gjennom prosjektet Arkivformidling Trøndelag med Inderøy kulturskole med flere, om en festival som ga innbyggerne i Inderøy kommune felles opplevelser. Med utgangpunkt i lokale folkelige musikk-, danse- og sangtradisjoner bidrog prosjektet til å skape møteplasser på tvers av generasjoner, språk og bakgrunn. 

I løpet av fire dager fikk alle 6. klassinger i kommunen kurs i lokale dansetradisjoner, ungdommer fra 13 - 20 år hadde eget dansekurs, og elever ved kulturskolen og videregående skole fikk kurs i både lokal sang, -dans og -slåttespell. Festilvalen avsluttet lørdag med åpne kurs i lokale danse- og sangtradisjoner, og en dansefest hvor alle generasjoner og kulturer var invitert.

Les mer om prosjektet her.


Innherredspols i kantina med de dyktige danseinstruktørene Snorre Kristiansen og Embla Olsen, og super dansemusikk med gammeldansgruppa fra musikklinja ved Inderøy Videregående skole. Film: Sigrid Bjerkan
Oppstartseminar med Inderøy kulturskole. Foto: Anna Rennemo
Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.