15 Apr
15Apr


I min stilling som arkivformidler ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff), turnerte jeg mars 2022 sammen med folkesanger Synnøve Brøndbo Plassen, folkemusiker Torfinn Hofstad ved Hilmar året rundt med en arkivkonserter i Trøndelag. Her fikk publikum oppleve både fortidens og dagens musikkutøvere. Musikerne fordypet seg i tradisjonelt sangmateriale fra Trøndelag, og dette ble satt sammen med innslag fra lokale musikere, og arkivmateriale med spell-, sang- og danseopptak fra bygdene som ble besøkt. Konserten ble spelt i Steinkjer, Orkland, Meråker, Nordli, Inderøy og Oppdal.

Les mer om arkivkonserten på Sff og Arkivformidling Trøndelag sin heimside her.


Marit Vestrum introduserer neste arkivfilm på Vårt Hjem på Steinkjer. Foto: Jakop Steinar Bjerkem

Marit Vestrum introduserer neste arkivfilm på Vårt Hjem på Steinkjer.  Foto: Jakop Steinar Bjerkem


Marit Vestrum og biblioteksjef Anne Marken ved Meråker bibliotek. Foto: Geir Olav Flåan (Meråkerposten)

Marit Vestrum og biblioteksjef Anne Marken ved Meråker bibliotek. Foto: Geir Olav Flåan (Meråkerposten)

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.